SV: "Det henstilles til Regjeringen å utarbeide nasjonale minstenormer for økonomisk sosialhjelp."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet