Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om at det opprettes et fond der fiskeribedrifter kan søke om tilskudd eventuelt langsiktige rentefrie lån for å oppfylle krav fra Fiskeridirektoratet i tråd med EØS-reglene

Dokument nr. 8:102 (1997-98), Innst. S. nr. 209 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 04.06.1998 Innst. S. nr. 209 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1998