Frei kommune sender skriv med uttalelse fra formannskapet 31. mars 1998 vedrørende like rammevilkår for norsk skipsbyggingsindustri

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.