Forslag fra stortingsrepresentant Ågot Valle på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 23. april 1998: (Jf. Innst. O. nr. 41) Stortinget ber Regjeringen utarbeide nye forslag til regler i ekteskapsloven, for deling av opptjente pensjonsrettigheter. Disse reglene skal bygge på prinsippene om en faktisk delingsregel, utsatt skifteoppgjør for pensjonsrettigheter, deling, men ikke nøyaktig likedeling og deling som skal skje i regi av det offentlige.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt oversendt Regjeringen uten realitetsvotering