H: "Det henstilles til Regjeringen å fremme forslag om innføring av krav om forhåndssamtykke til undersøkelse fra besøkende i fengslene før besøk tillates."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet