H: "Det henstilles til Regjeringen å fremme forslag om innføring av adgang til å foreta kroppsvisitasjon ved hjelp av røntgen eller manuell undersøkelse ved konkret mistanke om narkotikabesittelse i fengslene."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet