H: "Det henstilles til Regjeringen å fremme forslag om utvidet bruk av narkotikahunder i fengslene mot personer, både innsatte og deres pårørende."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet