A: "Det henstilles til Regjeringen å komme tilbake til Stortinget med lovforbud mot livssyns- og politisk reklame i etermediene."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet