SV: "Det henstilles til Regjeringen å foreslå en ordning der et antall kommuner får anledning til å finansiere egenandeler gjennom den lokale skattøren, f.eks. ved at deler av eller hele egnandelsummen på barnehager og skolefritidsordningen finansieres ved skatt."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet