SV: "Det henstilles til Regjeringen å legge fram et forslag om lokale forsøk der statlige virkemidler innafor samferdsel, næringspolitikk, distriktspolitikk, landbruk, fiskeri og arbeidsmarkedsetat legges under fylkeskommunal styring."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet