H: "Det henstilles til Regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett å fremme forslag til konkrete tiltak som kan medvirke til å redusere grensehandelen og ulovlig import."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet