Kontroll- og konstitusjonskomiteen: "Det henstilles til Regjeringen å foreta nærmere gjennomgåelse av ØKOKRIMs arbeidsmengde, oppgaver og ressurser og komme tilbake til Stortinget i en passende form i nær fremtid."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet