Namdalseid kommune sender skriv datert 6. mai 1998 med uttalelse fra formannskapet vedrørende grensekontroll av mat og dyr - nei til utvidelse av EØS-avtalen

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.