Forslag oversendt fra Odelstingets møte 29. mai 1997: (Jf. Innst. O. nr. 78) "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om bevilgninger på 100-200 mill. kroner pr. år, for å bringe balanse i pensjonstrygden for sjømenn i løpet av en 10-års periode"

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt