Forslag fra stortingsrepresentant Trond Helleland på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 14. mai 1998: (Jf. Innst. O. nr. 49) "Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennomgang av klageordningen etter konkurranse-lovgivningen både ut fra et konkurransepolitisk og et forvaltningspolitisk perspektiv."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt