Forslag fra stortingsrepresentantene Oddvard Nilsen, Dag C. Weberg og Bjørn Hernæs om at Stortinget ber Regjeringen gjennomføre endringer i organiseringen av omsetning av kvoter for produksjon med kumelk

Dokument nr. 8:101 (1996-97)

Status: Representantforslaget er referert i Stortinget.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Bjørn Hernæs, Dag C. Weberg, Oddvard Nilsen Forslag fra (H)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet