Forslag fra stortingsrepresentant Tove Kari Viken på vegne av Senterpartiet og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 13. februar 1997: "Stortinget ber Regjeringen vurdere en utvidelse av utdanningsstønaden for enslige forsørgere til 5 år."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet