Forslag fra stortingsrepresentant Vidar Bjørnstad på vegne av Asmund Kristoffersen, Eilef A. Meland og Vidar Bjørnstad oversendt fra Odelstingets møte 13. februar 1997: "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til lovendring som øker aldersgrensen til 26 år for garantert tilleggspensjon for fødte og unge uføre."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt