H: "Det henstilles til Regjeringen å ta initiativ til en konsensuskonferanse for å utarbeide felles begrepsapparat og nasjonale retningslinjer mellom myndigheter og legemiddelindustrien ved bruken av legemiddeløkonomiske analyser. Dette vil gi myndighetene et bedre utgangspunkt for å fastlegge omfanget av blåreseptrefusjoner, gi produsentene mer stabile og oversiktlige rammevilkår og gi leger og sykehus mulighet til å treffe mer rasjonelle beslutninger."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet