H: "Det henstilles til Regjeringen å ta initiativ til at statlige og fylkeskommunale institusjoner og de ansatte kommer frem til ordninger for hvordan ansattes deltagelse på kurs o.l. arrangert av legemiddelindustrien skal foregå slik at det nødvendige samarbeidet mellom leger og legemiddelindustri ikke forhindres."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet