A: "Det henstilles til Regjeringen å komme med tiltak for å sikre mer offentlighet ved opptak av nye legemidler på blåreseptordningen."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet