A: "Det henstilles til Regjeringen å sikre at det etableres faggrupper på viktige terapiområder og at det stilles krav til produsentene om legemiddeløkonomiske analyser."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet