Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for budsjettåret 1997

Dokument nr. 9 (1997-98), Innst. S. nr. 205 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.06.1998 Innst. S. nr. 205 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1998