SV: "Det henstilles til Regjeringen å legge fram forslag til Rikspolitiske retningslinjer for samiske spørsmål til planarbeidet i kommuner og fylkeskommuner."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet