FrP: "Det henstilles til Regjeringen å sørge for at det ved alle norske sykehus snarest blir etablert et tverrfaglig smertebehandlingstilbud i henhold til de retningslinjer som er gitt av Statens helsetilsyn."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet