FrP: "Det henstilles til Regjeringen å vurdere å tillate forskriving av smertestillende medisiner på blå resept til spesielle grupper kronikere."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet