A: "Det henstilles til Regjeringen å sette et maksimaltak på foreldrebetaling, slik at barn sikres et likeverdig skolefritidstilbud uavhengig av foreldrenes økonomi og bosted."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet