SV: "Det henstilles til Regjeringen å sette et maksimumstak på 600 kr. i måneden for foreldrebetaling i skolefritidsordningen."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet