Forslag fra stortingsrepresentant Jon Lilletun på vegne av Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 5. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 95) "Stortinget ber Regjeringen om å legge til grunn at privatskoleloven skal opprettholdes som egen lov og ikke integreres i en felles opplæringslov."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt