Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Djupedal på vegne av Sosiallistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 5. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 95) "Stortinget ber Regjeringen utarbeide nye læreplaner for livssynsfaget. De eksisterende læreplaner videreføres i påvente av nye læreplaner."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet