Forslag fra stortingsrepresentant Annelise Høegh på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 5. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 87) "Stortinget ber Regjeringen sørge for at alle leger, psykologer og fysioterapeuter som driver privat praksis med eller uten avtale/trygderefusjon skal ha rett til avtale og/eller refusjon."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet