Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord på vegne av Rød Valgallianse oversendt fra Odelstingets møte 5. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 87) "Stortinget ber Regjeringa gjennomføre ei evaluering før en eventuelt avvikler overgangsordninga med refusjon til psykiatere/psykologer som gir et behandlingstilbud i avtaleløs praksis ved siden av annen hovedstilling."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt