SV: "Det henstilles til Regjeringen å øke bevilgningene til stipendiatstillinger (doktorgradsnivå og postdoktorgradsnivå) ved høgskoler og universiteter i statsbudsjettet for 1999, slik at det blir en 10 pst. økning av antall stillinger."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet