A: "Det henstilles til Regjeringen i den bebudete forskningsmeldingen å fremme en konkret handlingsplan for økt forskningsinnsats, samt vurdere en egen forskningsordning for Nord-Norge."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet