Forslag oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 1998: (Jf. Innst. O. nr. 61) "Stortinget ber Regjeringen evaluere ny regnskapslov etter tre regnskapsår."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt