Forslag fra stortingsrepresentant Hallgrim Berg på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 5. juni 1997: (Jf. Innst. O. nr. 97) "Stortinget ber Regjeringa styrke Konkurransetilsynet med ressursar og kompetanse slik at det kan fungere som overvakar av eigarsituasjonen i norsk media."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet