H: "Det henstilles til Regjeringen å vurdere ulike løsninger for økt privat totalansvar for planlegging, bygging, finansiering og drift av samferdselsprosjekter og legge dette frem som sak for Stortinget."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet