H: "Det henstilles til Regjeringen å endre nåværende standardavtale for bompengeselskaper med sikte på å bringe avtalen i samsvar med gjeldende aksjelov."

Hvor er saken nå?

  1. 1 Debatt og vedtak

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet