H: "Det henstilles til Regjeringen å legge frem sak vedrørende dokumentasjon på konkurranseevnen til produksjonsavdelingen i Statens vegvesen. I denne sammenheng bes og om en vurdering av å skille produksjonsavdelingen ut som eget A/S."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet