Nybakk, Marit, Britt Hildeng og Inger Lise Husøy: "Det henstilles til Regjeringen å bidra til å framskynde en helhetlig transport- og arealplan for området Bjørvika/Gamlebyen, hvor spørsmålet om delt finansiering mellom staten og Oslo kommune inngår. Det forutsettes at Oslo kommune setter i gang et planarbeid etter Plan- og bygningsloven."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet