H: "Det henstilles til Regjeringen å bidra til at saken om et direkte nordisk forvaltningssamarbeide om de store rovdyrene blir drøftet i Nordisk Råd så snart som mulig."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet