A: "Det henstilles til Regjeringen om å sette i gang et prosjekt med radiomerking av ulv for å fremskaffe kunnskap i forhold til bestandsovervåking og forskning. Det bør vurderes om det er mest effektivt og hensiktsmessig å gjennomføre prosjektet i samarbeid med svenske myndigheter."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet