A: "Det henstilles til Regjeringen å øke innsatsen til bestandregistrering. Det må legges til rette for lokal medvirkning og engasjement i forbindelse med bestandregistreringen."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet