H: "Det henstilles til Regjeringen å vurdere ulike finansieringsmåter for å få etablert et nasjonalt medisinsk-historisk museum på gamle Rikshospitalet og legge det fram som en egen sak for Stortinget."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet