Hildeng, Brit, Gunhild Øyangen og Asmund Kristoffersen: "Det henstilles til Regjeringen å vurdere, i forbindelse med flytting av Rikshospitalet, etablering av et nasjonalt medisinskhistorisk museum, og muligheten for å etablere dette i det gamle Rikshospitalets lokaler, og komme tilbake til dette i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet