SV: "Det henstilles til Regjeringa å legge fram en evaluering av barnevernet i Norge gjennom en offentlig utredning. Det må blant annet evalueres om praktiseringa av barnevernloven har ført til en bedre tjeneste for barn og unge, og en bedret rettssikkerhet for barn og foreldre."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet