H: "Det henstilles til Regjeringen å sørge for at det utarbeides nasjonale planer for rekruttering til de ulike hovedområder innenfor norsk forskning, for å avhjelpe den vanskelige rekrutteringssituasjonen for viktige deler av grunnforskningen."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet