Sp: "Det henstilles til Regjeringen i forbindelse med den varslede gjennomgang av landbrukspolitikken å vurdere om statens forkjøpsrett i prinsippet ikke skal benyttes i de tilfeller der den nye eier selv vil bebo og drive eiendommen."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet