Ringerike kommune sender skriv datert 27. mai 1997 med uttalelse fra formannskapet og kommunestyret om statstilskudd til politiske partier i kommuner og fylkeskommuner

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.