SV: "Det henstilles til Regjeringa å medvirke til at det blir satt i gang flere forsøk med 6-timers normalarbeidsdag med lønnskompensasjon..."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet